Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Mua số Víp Chắc ăn 100% ngày :18-06-21


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đề Kết quả Theo
18-06-21 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
17-06-21Tây Ninh: 25,
An Giang: 94,
Bình Thuận: 07
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
242
16-06-21Đồng Nai: 55,
Cần Thơ: 55,
Sóc Trăng: 63
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
287
15-06-21Bến Tre: 83,
Vũng Tàu: 08,
Bạc Liêu: 39
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
269
14-06-21TP HCM: 72,
Đồng Tháp: 34,
Cà Mau: 97
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
270
13-06-21Tiền Giang: 12,
Kiên Giang: 99,
Đà Lạt: 83
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
240
12-06-21TP HCM: 17,
Long An: 81,
Bình Phước: 75,
Hậu Giang: 45
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
245
11-06-21Vĩnh Long: 74,
Bình Dương: 75,
Trà Vinh: 96
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
237
10-06-21Tây Ninh: 21,
An Giang: 78,
Bình Thuận: 69
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
262
09-06-21Đồng Nai: 35,
Cần Thơ: 30,
Sóc Trăng: 63
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
250
08-06-21Bến Tre: 59,
Vũng Tàu: 43,
Bạc Liêu: 76
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
235
07-06-21TP HCM: 90,
Đồng Tháp: 41,
Cà Mau: 84
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
267
06-06-21Tiền Giang: 30,
Kiên Giang: 70,
Đà Lạt: 00
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
225
05-06-21TP HCM: 78,
Long An: 76,
Bình Phước: 26,
Hậu Giang: 68
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
216
04-06-21Vĩnh Long: 28,
Bình Dương: 97,
Trà Vinh: 26
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
232
03-06-21Tây Ninh: 23,
An Giang: 65,
Bình Thuận: 96
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
247
02-06-21Đồng Nai: 70,
Cần Thơ: 32,
Sóc Trăng: 93
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
251
01-06-21Bến Tre: 11,
Vũng Tàu: 78,
Bạc Liêu: 45
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
244
31-05-21TP HCM: 60,
Đồng Tháp: 08,
Cà Mau: 81
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
245
30-05-21Tiền Giang: 03,
Kiên Giang: 56,
Đà Lạt: 68
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
243
29-05-21TP HCM: 65,
Long An: 98,
Bình Phước: 46,
Hậu Giang: 77
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
260
28-05-21Vĩnh Long: 65,
Bình Dương: 41,
Trà Vinh: 53
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
255
27-05-21Tây Ninh: 47,
An Giang: 95,
Bình Thuận: 39
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
230
26-05-21Đồng Nai: 35,
Cần Thơ: 75,
Sóc Trăng: 83
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
243
25-05-21Bến Tre: 43,
Vũng Tàu: 71,
Bạc Liêu: 96
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
260
24-05-21TP HCM: 21,
Đồng Tháp: 95,
Cà Mau: 90
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
232
23-05-21Tiền Giang: 74,
Kiên Giang: 58,
Đà Lạt: 77
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
215
22-05-21TP HCM: 48,
Long An: 97,
Bình Phước: 81,
Hậu Giang: 70
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
245
21-05-21Vĩnh Long: 95,
Bình Dương: 33,
Trà Vinh: 53
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
253
20-05-21Tây Ninh: 86,
An Giang: 76,
Bình Thuận: 81
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
261
19-05-21Đồng Nai: 27,
Cần Thơ: 14,
Sóc Trăng: 38
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
272
18-05-21Bến Tre: 39,
Vũng Tàu: 48,
Bạc Liêu: 62
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
263