Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Chuyên gia dự đoán xổ số ngày :10-07-20Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đề Kết quả Theo
10-07-20 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
09-07-20Tây Ninh: 08,
An Giang: 45,
Bình Thuận: 79
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
236
08-07-20Đồng Nai: 55,
Cần Thơ: 84,
Sóc Trăng: 74
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
255
07-07-20Bến Tre: 87,
Vũng Tàu: 36,
Bạc Liêu: 60
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
250
06-07-20TP HCM: 11,
Đồng Tháp: 39,
Cà Mau: 88
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
289
05-07-20Tiền Giang: 09,
Kiên Giang: 90,
Đà Lạt: 10
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
258
04-07-20TP HCM: 02,
Long An: 37,
Bình Phước: 47,
Hậu Giang: 02
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
242
03-07-20Vĩnh Long: 42,
Bình Dương: 19,
Trà Vinh: 57
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
250
02-07-20Tây Ninh: 14,
An Giang: 11,
Bình Thuận: 38
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
249
01-07-20Đồng Nai: 40,
Cần Thơ: 81,
Sóc Trăng: 33
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
270
30-06-20Bến Tre: 04,
Vũng Tàu: 53,
Bạc Liêu: 83
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
255
29-06-20TP HCM: 35,
Đồng Tháp: 79,
Cà Mau: 88
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
238
28-06-20Tiền Giang: 26,
Kiên Giang: 07,
Đà Lạt: 85
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
230
27-06-20TP HCM: 65,
Long An: 28,
Bình Phước: 26,
Hậu Giang: 86
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
287
26-06-20Vĩnh Long: 02,
Bình Dương: 41,
Trà Vinh: 23
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
277
25-06-20Tây Ninh: 79,
An Giang: 76,
Bình Thuận: 94
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
264
24-06-20Đồng Nai: 91,
Cần Thơ: 35,
Sóc Trăng: 00
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
255
23-06-20Bến Tre: 59,
Vũng Tàu: 34,
Bạc Liêu: 77
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
278
22-06-20TP HCM: 25,
Đồng Tháp: 67,
Cà Mau: 10
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
225
21-06-20Tiền Giang: 12,
Kiên Giang: 87,
Đà Lạt: 63
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
253
20-06-20TP HCM: 67,
Long An: 48,
Bình Phước: 94,
Hậu Giang: 04
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
275
19-06-20Vĩnh Long: 25,
Bình Dương: 25,
Trà Vinh: 79
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
257
18-06-20Tây Ninh: 65,
An Giang: 60,
Bình Thuận: 65
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
263
17-06-20Đồng Nai: 04,
Cần Thơ: 97,
Sóc Trăng: 94
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
241
16-06-20Bến Tre: 52,
Vũng Tàu: 56,
Bạc Liêu: 91
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
251
15-06-20TP HCM: 26,
Đồng Tháp: 84,
Cà Mau: 34
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
254
14-06-20Tiền Giang: 77,
Kiên Giang: 26,
Đà Lạt: 54
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
241
13-06-20TP HCM: 07,
Long An: 09,
Bình Phước: 37,
Hậu Giang: 47
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
262
12-06-20Vĩnh Long: 71,
Bình Dương: 36,
Trà Vinh: 16
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
271
11-06-20Tây Ninh: 88,
An Giang: 88,
Bình Thuận: 05
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
242
10-06-20Đồng Nai: 28,
Cần Thơ: 79,
Sóc Trăng: 30
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
253
09-06-20Bến Tre: 00,
Vũng Tàu: 10,
Bạc Liêu: 09
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
255