Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Khẳng định chính xác ngày :18-06-21


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Lô ba số Kết quả Theo
18-06-21 Gia Lai
Ninh Thuận
17-06-21Bình Định: 534,
Quảng Trị: 704,
Quảng Bình: 893
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
346
16-06-21Đà Nẵng: 199,
Khánh Hòa: 274
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
335
15-06-21Đắc Lắc: 324,
Quảng Nam: 735
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
352
14-06-21TT Huế: 997,
Phú Yên: 319
Trúng TT Huế323
13-06-21Kon Tum: 761,
Khánh Hòa: 873
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
340
12-06-21Đà Nẵng: 451,
Quảng Ngãi: 338,
Đắc Nông: 909
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
362
11-06-21Gia Lai: 017,
Ninh Thuận: 390
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
362
10-06-21Bình Định: 898,
Quảng Trị: 606,
Quảng Bình: 007
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
346
09-06-21Đà Nẵng: 356,
Khánh Hòa: 102
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
325
08-06-21Đắc Lắc: 197,
Quảng Nam: 192
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
319
07-06-21TT Huế: 317,
Phú Yên: 616
Trúng TT Huế333
06-06-21Kon Tum: 174,
Khánh Hòa: 658
Trúng Kon Tum366
05-06-21Đà Nẵng: 903,
Quảng Ngãi: 459,
Đắc Nông: 936
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
377
04-06-21Gia Lai: 672,
Ninh Thuận: 902
Trúng Gia Lai383
03-06-21Bình Định: 288,
Quảng Trị: 302,
Quảng Bình: 183
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
374
02-06-21Đà Nẵng: 973,
Khánh Hòa: 457
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
312
01-06-21Đắc Lắc: 040,
Quảng Nam: 899
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
357
31-05-21TT Huế: 565,
Phú Yên: 589
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
376
30-05-21Kon Tum: 780,
Khánh Hòa: 937
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
347
29-05-21Đà Nẵng: 842,
Quảng Ngãi: 868,
Đắc Nông: 795
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
351
28-05-21Gia Lai: 578,
Ninh Thuận: 441
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
335
27-05-21Bình Định: 755,
Quảng Trị: 425,
Quảng Bình: 644
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
358
26-05-21Đà Nẵng: 236,
Khánh Hòa: 505
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
336
25-05-21Đắc Lắc: 099,
Quảng Nam: 827
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
359
24-05-21TT Huế: 188,
Phú Yên: 354
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
348
23-05-21Kon Tum: 953,
Khánh Hòa: 061
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
353
22-05-21Đà Nẵng: 669,
Quảng Ngãi: 871,
Đắc Nông: 079
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
331
21-05-21Gia Lai: 971,
Ninh Thuận: 621
Trúng Gia Lai380
20-05-21Bình Định: 919,
Quảng Trị: 622,
Quảng Bình: 294
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
343
19-05-21Đà Nẵng: 059,
Khánh Hòa: 985
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
346
18-05-21Đắc Lắc: 309,
Quảng Nam: 043
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
379