Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Chốt số đẹp tối nay ngày :10-07-20Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Lô ba số Kết quả Theo
10-07-20 Gia Lai
Ninh Thuận
09-07-20Bình Định: 105,
Quảng Trị: 255,
Quảng Bình: 639
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
358
08-07-20Đà Nẵng: 429,
Khánh Hòa: 935
Trúng Khánh Hòa350
07-07-20Đắc Lắc: 743,
Quảng Nam: 138
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
364
06-07-20TT Huế: 724,
Phú Yên: 172
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
328
05-07-20Kon Tum: 809,
Khánh Hòa: 653
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
331
04-07-20Đà Nẵng: 322,
Quảng Ngãi: 418,
Đắc Nông: 570
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
321
03-07-20Gia Lai: 572,
Ninh Thuận: 224
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
330
02-07-20Bình Định: 600,
Quảng Trị: 759,
Quảng Bình: 386
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
336
01-07-20Đà Nẵng: 290,
Khánh Hòa: 877
Trúng Đà Nẵng386
30-06-20Đắc Lắc: 101,
Quảng Nam: 216
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
363
29-06-20TT Huế: 815,
Phú Yên: 015
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
339
28-06-20Kon Tum: 286,
Khánh Hòa: 246
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
365
27-06-20Đà Nẵng: 779,
Quảng Ngãi: 985,
Đắc Nông: 695
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
345
26-06-20Gia Lai: 889,
Ninh Thuận: 440
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
344
25-06-20Bình Định: 818,
Quảng Trị: 621,
Quảng Bình: 179
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
353
24-06-20Đà Nẵng: 558,
Khánh Hòa: 719
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
350
23-06-20Đắc Lắc: 622,
Quảng Nam: 996
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
325
22-06-20TT Huế: 907,
Phú Yên: 623
Trúng Phú Yên309
21-06-20Kon Tum: 494,
Khánh Hòa: 735
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
320
20-06-20Đà Nẵng: 359,
Quảng Ngãi: 522,
Đắc Nông: 308
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
356
19-06-20Gia Lai: 918,
Ninh Thuận: 229
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
331
18-06-20Bình Định: 090,
Quảng Trị: 337,
Quảng Bình: 058
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
352
17-06-20Đà Nẵng: 071,
Khánh Hòa: 977
Trúng Khánh Hòa339
16-06-20Đắc Lắc: 170,
Quảng Nam: 952
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
348
15-06-20TT Huế: 581,
Phú Yên: 155
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
362
14-06-20Kon Tum: 334,
Khánh Hòa: 184
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
359
13-06-20Đà Nẵng: 364,
Quảng Ngãi: 853,
Đắc Nông: 336
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
341
12-06-20Gia Lai: 066,
Ninh Thuận: 958
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
341
11-06-20Bình Định: 812,
Quảng Trị: 335,
Quảng Bình: 909
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
373
10-06-20Đà Nẵng: 036,
Khánh Hòa: 640
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
361
09-06-20Đắc Lắc: 520,
Quảng Nam: 939
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
319